Strategii

Strategia de includere a tinerilor cu oportunitati reduse in cadrul programului Tineret in Actiune in Romania

_________________________________________________________________________________________________________________
Strategia europeana de includere a programului Tineret în Acţiune, realizata pentru perioada 2007 – 2013,  se bazează pe două obiective convergente:

1.  sa asigure accesibilitatea programului Tineret în Acţiune pentru tinerii cu mai oportunităţi reduse (atat pentru cei organizati formal  în organizaţii de tineret, consilii de tineret  etc, precum şi cei care nu sunt organizati în mod formal); 2.  sa stimuleze utilizarea programului Tineret în Acţiune, ca instrument de sporire a includerii sociale, a cetăţeniei active şi şansele de angajare a tinerilor cu oportunităţi reduse şi de a contribui la coeziunea socială în general.

Strategia de includere a tinerilor cu oportunitati reduse reprezinta un cadru comun pentru eforturile si actiunile realizate de catre Comisia Europeana, Statele Membre si Agentiile Nationale si Agentia Executiva, eforturi si actiuni care trebuie să fie efectuate în conformitate cu temeiul juridic pentru a include tinerii cu oportunitati reduse în programul Tineret în Acţiune şi de a utiliza acest program ca un instrument pentru includerea tuturor în societate.

Contextul european

Parlamentul si Consiliul European au adoptat pe data de15 noiembrie 2006 programul Tineret in Actiune.  Programul sprijină activităţile de învăţare non-formală pentru tineri cu vârste între 15 and 28 de ani  (şi, în anumite cazuri, de la 13 la 30 de ani), şi pune un accent puternic pe includerea tinerilor cu oportunităţi reduse.

Obiectivele generale specifica:

Obiectivele generale ale programului trebuie să contribuie la dezvoltarea politicilor Uniunii Europene, în special cu privire la recunoaşterea culturala, multiculturala şi diversitatea lingvistica in Europa, la încurajarea coeziunii sociale şi combaterea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, şi cu privire la dezvoltarea durabilă.

Obiectivele specifice includ:

• promovarea valorilor fundamentale ale UE în rândul tinerilor, în special cele legate de demnitatea umană, egalitate, respectarea drepturilor omului, toleranţă şi nediscriminare;

• facilitarea participării la program a tinerilor cu oportunitati reduse, inclusiv a tinerilor cu handicap;

• asigurarea că principiul de egalitate între bărbaţi şi femei este respectat la participarea în program şi că egalitatea de gen este încurajată în acţiuni;

• contribuie la îmbunătăţirea nivelului de informare pentru tineri, acordând o deosebită atenţie asupra accesului tinerilor cu handicap;

• facilitarea recunoaşterii competenţelor nonformale a tinerilor dobândite prin participarea la program.

Ce sunt tinerii cu oportunitati reduse?

Tinerii cu oportunitati reduse sunt acei tineri care in comparatie cu cei asemenea lor se afla intr-un dezavantaj, deoarece ei se confruntă cu una sau mai multe din situaţiile menţionate în listă non-exhaustivă de mai jos. În anumite contexte, aceste situaţii / obstacole ii impiedica pe acestia să aibă acces efectiv la educatie – formala sau nonformala, la mobilitate transnaţională  şi la participarea şi integrarea în societate în general.

• dificultati sociale: situatii in care tineri se confruntă cu aspecte de discriminare (din cauza de sex, etnie, religie, orientare sexuală, handicap etc), tineri cu abilităţi sociale limitate, anti-sociale sau comportamente sexuale riscante, tinerii aflati într-o situaţie precară, (ex-) deţinuţi, (ex-) consumatori  de droguri sau de alcool, tinerii şi / sau familiile monoparentale, orfani, tineri din familii dezorganizate etc.

dificultati economice: tineri cu un nivel scăzut de trai, venituri mici, dependenti de sistemul de asistenţă socială, şomaj pe termen lung, persoane fără adăpost, sărăcia, tinerii în datorie sau cu probleme financiare, etc

deficienta/dizabilitate : tineri cu dizabilitati mintale (intelectuale, cognitive, de învăţare), fizice, senzoriale sau alte tipuri de dizabilitati.

dificultăţi educaţionale: tineri cu dificultăţi de învăţare, abandonul şcolar timpuriu şi abandonu şcolar general, tineri cu calificari reduse, tinerii cu performante slabe la scoala, etc

diferenţe culturale: tineri imigranţi sau refugiaţi sau descendenţi din familii de refugiati, tinerii care aparţin unei etnii nationale sau minoritare,  tineri cu probleme de adaptare lingvistică şi probleme de includere culturala, etc

probleme de sănătate: tineri cu probleme de sănătate cronice, boli grave sau psychiatric conditions, young people with mental health problems, etc. afecţiuni psihice, tinerii cu probleme de sănătate mintală, etc

dificultati geografice: tineri din zone îndepărtate sau rurale, tinerii care trăiesc pe insule mici sau regiuni periferice, tinerii din zonele urbane problemă, tinerii din zonele mai puţin întreţinute (transport public limitat, facilităţi de săraci, sate abandonate …), etc

 Agentia Executiva cat si Agentiile Nationale care implementeaza la nivel centralizat si descentralizat progrmaul Tineret in Actiune trebuie sa abordeze toate aceste situatii/obstacole fara sa excluda nici un grup tinta.  Insa este posibil ca tinerii care se confrunta cu o anumita situatie de excludere intr-o tara sa nu aiba corespondent in alta tara, astfel este necesar ca Agentii;le Nationale sadetalieze importanta situatiilor mentionate mai sus in functie de specificul national, dar întotdeauna în spiritul si baza legală a programului.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s